Knihy, na kterých pracuji: 

  • Ludvíkov - kniha o obci z dávné historie až po dnešek (s kolektivem autorů)

Co mám před sebou:

  • Chvála hor a Lovu zdar
  • Společně s kamarády připravuji: Lovy nejen beze zbraní - řada hostů, vyprávění o filmech a přírodě, naší krásně zemi, o lidských koníčcích. Na těchto akcích se uvidíme ve Střeše